TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
(+48) 663-399-599
25.11.18 15:09 Wiek: 1 lat

Porozumienie pomiędzy Państwową Inspekcją Sanitarną, a Państwową Inspekcją Weterynaryjną

Kategoria: Strona Główna, Aktualności

 

W dniu 21 listopada 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym i Pomorskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organów Inspekcji Weterynaryjnej na terenie województwa pomorskiego.

Ww. porozumienie określa szczegółowe warunki i spos?

  • sprawowania nadzoru oraz przeprowadzania urzędowych kontroli żywności w zakładach produkujących lub przechowujących produkty pochodzenia zwierzęcego oraz inne środki spożywcze, o których mowa w art. 73 ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
  • sprawowania nadzoru oraz przeprowadzania urzędowych kontroli żywności nad zakładami produkującymi żywność zawierającą jednocześnie produkty pochodzenia roślinnego i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, o której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego;
  • zwalczania chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta.

Porozumienie określa również:

  • zasady i zakres bieżącej współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów Inspekcji Weterynaryjnej, mające na względzie zapewnienie sprawnego nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz pasz oraz nad sytuacją epidemiologiczną i epizootyczną w zakresie chorób odzwierzęcych;
  • zasady i zakres bieżącej współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów Inspekcji Weterynaryjnej, mające na względzie zapewnienie sprawnego nadzoru nad prawidłowym zagospodarowaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny i Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii współpracują:

  • w zakresie wymiany informacji dotyczących funkcjonowania laboratoriów obu inspekcji, w tym w zakresie badań laboratoryjnych;
  • w sytuacjach kryzysowych w zakresie dotyczącym działań podejmowanych przez obie inspekcje.

 


 
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
   

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
81-704 Sopot, ul. Kościuszki 23
tel. +58 551-06-35
tel. +58 551-26-22
tel./fax +58 551-06-65
e-mail: pssesopot@sopot.pl
www: http://www.psse.sopot.pl

   
Jesteś 4852618 gościem od 14.11.2007
Wykonanie: Fabryka CMS   |   © PSSE 2007    |   Kontakt   |   Mapa witryny    |